Yritys

Funkton on ohjelmisto- ja konsultointiyhtiö, joka keskittyy toiminnallaan tukemaan asiakkaidensa ammattilaisia heidän päivittäisissä käytännöissään.

Yrityksena olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia periaatteita:

Tehokkuus. Samalla kun pyrimme parantamaan asiakkaidemme tehokkuutta, tavoittelemme samaa myös omassa toiminnassamme. Sitoudumme lupauksiimme ja varmistamme tehokkuuden sekä implementointi-, että ylläpitovaiheessa. Työntekijämme ovat keskeisellä sijalla tehokkuuden tuottamisessa, joten heidän on myös saatava nauttia tehokkuuden hedelmistä organisaation ohella.

Avoimuus. Avoimuus asiakkaiden suhteen toimii tasapainottavana tekijänä tehokkuuden hakemiselle. Emme lupaa liikoja ja viestimme asiakkaalle myös räätälöinnin vaikutuksesta sovelluksen tai palvelun hintaa ja erityisesti elinkaarikustannuksiin. Elinkaarikustannukset voivat merkittävästi kasvaa muun muassa sovelluspäivitysten yhteydessä. Sisäisesti avoimuus merkitsee suhtautumista työntekijöihin yhteisön muodostajana. Tavoitteiden selkeys ja niiden aktiivinen seuranta henkilöstön kanssa luovat henkeä ja auttavat kaikkia arvioimaan omaa panostaan. Avoimuus toimii myös toiseen suuntaan ja kuuntelemme henkilöstön ideoita ja palautteita jatkuvasti.

Vastuullisuus. Osana hyvän yrityskansalaisuuden tavoitettamme haemme kaikissa toiminnoissamme mahdollisimman pientä ekologista jalanjälkeä. Käytännön asteella tämä tarkoittaa mahdollisimman energiatehokkaiden teknologioiden hyödyntämistä ratkaisujen tuottamisessa, matkustamisen minimointia sekä liikuttaessa julkisen ja kevyen liikeenteen hyväksikäyttöä niin laajalti kuin mahdollista. Ennen kaikkea pidämme kuitenkin asiakkaan, loppukäyttäjän ja työntekijöiden tyytyväisyyttä tärkeimpänä onnistumisen mittarina.