Palvelut

Valmiiden ratkaisujen ohella Funkton tukee asiakkaitaan kokemuksellaan ja osaamisellaan kolmella palvelualueella.

Sijoittajasuhdekonsultointi

Sijoittajasuhdetyössä olennainen kiteytyy teemaan odotusten hallinta.

IR-työn tärkein menestystekijä on odotusten hallinta, jonka pohjalta tuemme asiakkaitamme matkalla kohti parempaa IR-viestintää. On tärkeää muistaa, että IR-viestintä ei ole pelkästään tietovirtaa yhtiöstä sijoittajille vaan entistä enemmän informaatiovirran kääntämistä yhtiöön päin.

Yhtiön johdon ja sidosryhmien (sijoittajat, analyytikot) odotuksien tulee kohdata sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kun tulevaisuuden odotukset nähdään yhtenevästi on IR-työ onnistunutta. Meillä on vastauksia siihen mitä ja miten yhtiön pitää viestiä markkinoille ja toisaalta mitä tietoa sijoittajasuhdetoiminnolla on mahdollista ja pitääkin kerätä markkinoilta yhtiön johdon käyttöön.

Asiakkuuksienhallinta

Asiakkuuksienhallinta kattaa laajan spektrin erilaisia yritysten toiminnot läpäiseviä prosesseja. CRM kehitys- ja implementointiprojektien kokemuksen pohjalta Funkton voi auttaa yritystänne

  • CRM-järjestelmäprojektien johtamisessa
  • faktoihin perustuvien systemaattisten hinnoittelumallien ja -työkalujen luomisessa
  • tarpeiden määrittelyssä koskien toimintoja, järjestelmiä ja raportointia, sekä
  • kehittämällä tiettyjä prosesseja tai koko asiakkuuksien hallintaa tukevia työkaluja.

Ohjelmistokehitys

Toimitamme asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja ajallaan ja budjetissa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, sillä uskomme kommunikaation olevan keskeisessä roolissa projektien onnistumisessa. Ymmärrämme liiketoiminnan haasteet ja otamme myös loppukäyttäjät osaksi prosessia.

Osaamisemme kattaa koko ohjelmiston elinkaaren konseptoinnista toteutukseen ja ylläpitoon. Tunnemme tekniset ratkaisut pilvipalveluista kännykkäsovelluksiin ja yritysten kriittisiin tietojärjestelmiin. Lisäksi kiinnostuksen kohteinamme ovat älykkäät järjestelmät ja informaation visualisointi.

Teknisen osaamisen lisäksi meiltä löytyy myös kattavaa prosessi- ja järjestelmäosaamista mm.

  • tuotannonohjausjärjestelmistä ja asiakkuuksien hallinnasta
  • sisällön- ja asianhallintajärjestelmistä
  • viestintäpalveluista
  • palveluiden monitoroinnista ja analytiikasta
  • ohjelmistokehityksen automatisoinnista.